Hettich heeft EMAS-audit wederom succesvol doorstaan

De grootste vestiging van de Hettich Group in Kirchlengern/Bünde heeft de onafhankelijke, externe verificatie door de officieel door de overheid goedgekeurde milieuorganisaties met succes doorstaan. „Deze wederom succesvol verlopen audit is een tastbaar bewijs van onze dagelijkse inspanningen om onze milieuprestaties door middel van talrijke duurzaamheidsactiviteiten te verbeteren“, aldus een verheugde Lisa Castro Lago, Corporate Social Responsibility-managerin bij Hettich.

„Door onze deelname aan EMAS, het strengste milieumanagement- systeem ter wereld, maken wij onze doelstellingen helder en kunnen wij de resultaten duidelijk communiceren met certificaten.“

Sinds halverwege de jaren '90 neemt de Hettich bedrijvengroep deel aan het EMAS-milieumanagementsysteem (Eco Management and Audit Scheme, oftewel: systeem voor milieumanagement en -audit) van de Europese Unie. De eisen van de internationale milieumanagementnorm ISO 14001 maken deel uit van een milieumanagementsysteem volgens EMAS. De strenge EMAS-criteria vormen effectieve instrumenten om systematisch rekening te houden met risicomanagement en directe milieuaspecten zoals energiezuinigheid en grondstofefficiëntie en deze aantoonbaar te verbeteren. Maar ook indirecte milieuaspecten zoals juridische conformiteit worden erbij betrokken. Aan de jaarlijkse toetsingscycli nemen inmiddels vier Duitse Hettich-vestigingen deel en ook de buitenlandse dochterondernemingen in Spanje en Tsjechië.

Kijk voor meer informatie op de website van Hettich.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Vul uw gegevens in en druk op aanmelden. Wij houden u dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.